Fire i een – Noveller af Anja Duna

Elinors efterår Anja DunaElinors efterår (ISBN: 9788740450316)
Café Mødepunkt (ISBN: 9788740495317)
Knuste knogler (ISBN: 9788740446463)
Sverige (ISBN: 9788740474121)

Fire noveller af Anja Duna
udgivet via SAXO Publish, 2014

At skrive een ameldelse af fire forskellige noveller, som står som enkeltstående udgivelser, kan i sig selv være svært. Og når tematikken ikke er sammenhængende de fire udgivelser imellem, så må man, som anmelder, gribe sagen anderledes an.

Anja Duna har således begået fire ret forskellige noveller, som dog alle har det til fælles, at de spænder inden for den socialrealistiske genre. Hverisær tager novellerne en interessant tematik op, som sætter tankerne igang.

Elinors efterår, som er Anja Dunas første e-novelle, handler om den demente Elinor, skrevet ud fra dennes synsvinkel. Dette er og vil altid være en svær opgave, hvor man som forfatter skal skrive varsomt og eftertænksomt for ikke at falde i klichéer og ubehagelige faldgrupper. Det lykkedes til dels for Anja Duna, som skriver med en forholdsvis sikker hånd, samt med et velovervejet handlingsforløb, som twister flere gange undervejs. Man bliver således sat i den demente sted, og man kan få anelser fra Lisa Genova debutroman “Still Alice” fra 2007 – hvilket skal ses som et utroligt plus i denne anmelders bog.

I novellen Café Mødepunkt følger vi hele tre hovedpersoner; en forfatterinde, en kvinde og en mandlig pensionist. Vi følger dem således hverisær og i interaktionerne hinanden imellem på Café Mødepunkt, i seks mini afsnit. Blot dét, at Anja Duna i princippet har kapitler/afsnit i sin novelle, gør den interessant. Det er nemlig et brud på alle regler og normer indenfor genren. Samtidig benyttes du-skriveformen i del-fortællingen om forfatterinden, hvilket ligeledes er et brud på den traditionelle novellegenre, som dikterer en jeg-, han-, hun- eller den-form. At Anja Duna eksperimenterer med genren er yderst positivt, men man kunne have ønsket sig, at nærværende novelle havde været noget længere og haft mere kød på skelettet – selve tematikken er dog stadig spændende, og stilen vedkommende.

Knuste knogler, som er den absolut korteste novelle af de fire, er en regulær heksejagt. Vi følger den tilfangetaget Mary, som er anklaget for hekseri. Vi følger Mary i såvel nutiden (skrevet i datid) som i flashbacks (skrevet i nutid), hvilket Anja Duna mestrer til fulde. Afvekslingen mellem nutid og flashbacks er eminent, og beskrivelserne af den anklaget heks’ pinsler i såvel torturkamret som i cellen alene er skrevet med sikker hånd. Men ligesom med Café Mødepunkt kunne denne anmelder godt have ønsket sig et noget længere handlingsforløb, da man sagtens kunne tåle at komme langt mere ind under huden på Mary og hendes pinsler.

Den fjerde og sidste novelle, Sverige, bryder med de tre foregående ved at have en snert af magi over sig. Magisk realisme, som fx Haruki Murakami mestrer til fulde, er en ikke særligt anvendt genre i dansk litteratur. Anja Duna forsøger med Sverige at føre læseren ind i et (ved første øjekast) ganske almindeligt skovområde i den svenske vinter.  Vi følger således en dansk kvinde og en mystisk gruppe af danske rejsende, som har slået sig ned i Huset for en stund. Men alt er ikke umiddelbart, hvad det ser ud til at være. Selve handlingen vil denne anmelder ikke komme nærmere ind på – den skal opleves.

De fire noveller har samlet set deres gode og dårlige sider. Stærkest i erindringen står uomtvisteligt Elinors efterår og Sverige. Dog skal man ikke fornægte Anja Dunas eksperimenterende tilgang til novellegenren med Knuste kogler og i særdeleshed med Café Mødepunkt, hvor der fremvises stor kunnen og sikker stemmeføring. Når man ser tilbage på de fire meget forskellige noveller – inden for såvel tematik som fortællerstil – da kan man savne en mere fyldestgørende sammenhæng. Det kunne være ønskværdigt, hvis Anja Duna ville samle sine kræfter og forfatterevner, og arbejde hårdnakket på en novellesamling med en samlet fremstilling indenfor en given tematik. De sporadiske småhistorier ville komme mere til deres ret i en sammenhængende novellesamling.

Udgivelser kan alle købes via saxo.com i prislejet mellem 5-24 DKK.