Kategoriarkiv: Noveller

Når redaktøren er i vejen

Herude ellers intet at bemærkeHerude ellers intet at bemærke
af Lars Flemming

Novellesamling udgivet 2014
Forlag: Mellemgaard
ISBN: 978-87-93068-88-9

Ifølge bagsideteksten ønsker Lars Flemming at tage fat på vores samfundsdiskurs om udkantsdanmark med 14 socialrealistiske noveller. Et ædelt formål, men også et der nemt kan ende i katastrofe. Lars Flemming formår ikke helt at undgå faldgruberne i emnet, men bogens største udfordring er faktisk rent redaktionelt.

Lad os starte med det sidste. Flemming forsøger i bogen mange gange at anvende almindelige udtryk, faste vendinger o.l.  af den slags almindelige mennesker fra provinsen bruger. Det er der i sig selv ikke noget i vejen med. At ingen hos Mellemgaard har reageret på den rodede sprogbrug der er flere steder i bogen, kommet med rettelser hvor der manglede klart sprogbrug eller direkte forkerte eller forvrøvlede udgaver af faste udtryk forstår jeg ikke. Her følger en kort liste med “sprogblomster” fra en af novellerne i bogen:

  • Den gældende kommune (menes der den pågældende kommune (her siger konteksten nej), den siddende kommunalbestyrrelse, den herskende borgmester…?)
  • Allerede adskillige lærere…
  • De uanende individer (når de individer er netop dem der kommer med en overraskelse til hovedpersonen)
  • Byrådet er flerstemmigt blevet enige om….

En ekstra kritisk gennemlæsning havde absolut ikke været skidt for bogen og manglen på den forstyrrer visse steder læsningen.

Med det af banen, hvad kan man så sige om indholdet af bogen? I store træk synes jeg at projektet er sympatisk: Lad os stoppe med at skrive om hvor forfærdeligt der er “derude på landet” og lad os i stedet snakke om hvordan det er at bo derude i provinsen.

Det gør Lars Flemming bare ikke særligt overbevisende igennem det meste af bogen. Om det så er betjente som i åbnings- og titelnovellen der er nedladende (og landboeren reagerer så med vold…), hestepigen der alligevel får lov at beholde hesten eller plejehjemsboeren der kan dø trygt efter at have set (og hold nu fast her) et royalt bryllup på TV.

Menneskerne virker ynkelige og handlingslammede. De er alle ofre for situationen, som det bliver udlagt af tredjepersonfortælleren. Ikke bare portrætteres de sådan, men det virker endda som om at de tænker sådan. Det liv der er derude kommer vi aldrig ind til. Det hele er ved at forgå eller også skal det flyttes til storbyerne. Det billede rykker Lars Flemming ikke ved. Han understreger det.

I den sidste halvdel af bogen lader det dog til at forfatteren lader sig begrænse knapt så meget af bagsideteksten. Et par af novellerne er i stedet små episoder, og her lykkes det faktisk Lars Flemming at skrive nogle rigtigt gode noveller. Jeg ville ikke kalde dem socialrealistiske, men de virker. Den pointe der er med hver historie går tydeligt igennem og sproget flyder generelt lettere. Eksemplarisk er i sær Verdensmanden, den sidste historie i bogen.

Lars Flemming kan helt sikkert skrive. Men han mangler støtte fra forlagets redaktion til at vælge og vrage tekster samt rette og kæmme sproget. Mellemgaard lader til at have svigtet deres opgave i bogen her, på trods af at potentialet er der.

Alt forandres

Alt forandresAlt forandres
af Joan Bach Ludvigsen

Novellesamling (2014),
1. oplag fra
Skriveforlaget
ISBN: 978-87-93068-88-9

Det er ikke så tit, at jeg støder på novellesamlinger, men Joan Bach Ludvigsens Alt forandres var dog et kærkomment møde med genren, som jeg desværre, hvilket jeg kan se nu, har dyrket alt, alt for lidt.

Titlen, Alt forandres, er meget sigende for værket. Samlingens fokuspunkt er netop forandringerne, som også selve livet kredser om. Forandringer er nemlig en lige så stor del af livet, som kærlighed og ilt. De sker nemlig hele tiden, om man vil dem eller ej. De kan være store og små, det kan været mødet mellem mennesker eller regulære samfundsændringer. Alt mellem himmel og jord.

Joan Bach Ludvigsen har i dette værk nøgternt og minimalistisk søgt at skrive en række hverdagsnoveller om livets ustandselige omskiftelighed, hvilket til tider er lykkedes ganske eminent.

Værket består af 14 minimalistiske noveller fordelt på omtrendt 100 skrevne sider, så, ja, de er bestemt ikke af den længste slags, men til gengæld er de skrevet i et letlevende sprog, som er en fornøjelse at læse. Stærkest i erindringen står umiddelbart novellen Nye naboer, som i alt sin enkelthed – hvis man overhovedet kan formindske en plotlinje så groft, som jeg gør her – handler om en flytningelejrers ankomst til en mindre by i udkantdanmark. Selvsagt er modsætningerne store mellem de postive og negative stemte indbyggere i lokalsamfundet.

Joan Bach Ludvigsen formår med Alt forandres at beskrive et persongalleri, så man tror på dem. Dialogerne er fine og afstemte, og miljøbeskrivelserne holdes langt hen af vejen til et minimum, så fantasien kan spille frit.

Vi bliver således præsenteret for alverdens hovedpersoner. Joan Bach Ludvigsen skriver om børn såvel som voksne af begge køn. Vi støder på en pige, som er på efterårsferie med sin veninde og dennes forældre, som måske nok skal skilles inden alt længe, og en kvinde som tror, at svarene på hendes usikkerhed ligger gemt i selvhjælpsbøger. I en af de mere underfundige noveller, Housewarming, skildres en mand, som er yderst mistænkelig ved sit succesfulde vennepars finpudsede facade – noget må stikke under, men hvad?

De fleste af novellerne er vedkommende, og de tager en forandringstematik og -dilemma op, som de fleste af os bliver nødt til at forholde os til. Dog har novellesamlingen også sine mere banale tekster. De er ikke nødvendigvis dårlige, men de står dog sværere i sammenligning med de øvrige tekster. Her mener jeg specielt, at novellen om Fastelavnsbollen, som kun er på to sider, sagtens kunne have haft noget mere guf på historien. Den bliver aldrig 100 procent vedkommende, hvilket er synd, da tematikken heri iøvrigt er spændende – kan man overhovedet retfærdiggøre et tyveri begået mod en institutionsbeboer?

Joan Bach Ludvigsen har med Alt forandres skåret et tværsnit ned gennem forandringsdanmark, hvor hun har formået at beskrive store som små, unge som gamle, og det er gjort med sikker hånd. Nu hvor vi nærmer os julen med små skridt, så er det velsagtens også på sin plads med en ønskeliste, og på min står ønsket om, at Joan Bach Ludvigsen ville give sig i kast med at skrive en roman i samme minimalistiske stil, som disse noveller indeholder. Det vil glæde mit læsehjerte.

Novellesamlingen Alt forandres er Joan Bach Ludvigsens tredje udgivelse, og den udkommer i dag, d. 13. november 2014, på Skriveforlaget.

Fire i een – Noveller af Anja Duna

Elinors efterår Anja DunaElinors efterår (ISBN: 9788740450316)
Café Mødepunkt (ISBN: 9788740495317)
Knuste knogler (ISBN: 9788740446463)
Sverige (ISBN: 9788740474121)

Fire noveller af Anja Duna
udgivet via SAXO Publish, 2014

At skrive een ameldelse af fire forskellige noveller, som står som enkeltstående udgivelser, kan i sig selv være svært. Og når tematikken ikke er sammenhængende de fire udgivelser imellem, så må man, som anmelder, gribe sagen anderledes an.

Anja Duna har således begået fire ret forskellige noveller, som dog alle har det til fælles, at de spænder inden for den socialrealistiske genre. Hverisær tager novellerne en interessant tematik op, som sætter tankerne igang.

Elinors efterår, som er Anja Dunas første e-novelle, handler om den demente Elinor, skrevet ud fra dennes synsvinkel. Dette er og vil altid være en svær opgave, hvor man som forfatter skal skrive varsomt og eftertænksomt for ikke at falde i klichéer og ubehagelige faldgrupper. Det lykkedes til dels for Anja Duna, som skriver med en forholdsvis sikker hånd, samt med et velovervejet handlingsforløb, som twister flere gange undervejs. Man bliver således sat i den demente sted, og man kan få anelser fra Lisa Genova debutroman “Still Alice” fra 2007 – hvilket skal ses som et utroligt plus i denne anmelders bog.

I novellen Café Mødepunkt følger vi hele tre hovedpersoner; en forfatterinde, en kvinde og en mandlig pensionist. Vi følger dem således hverisær og i interaktionerne hinanden imellem på Café Mødepunkt, i seks mini afsnit. Blot dét, at Anja Duna i princippet har kapitler/afsnit i sin novelle, gør den interessant. Det er nemlig et brud på alle regler og normer indenfor genren. Samtidig benyttes du-skriveformen i del-fortællingen om forfatterinden, hvilket ligeledes er et brud på den traditionelle novellegenre, som dikterer en jeg-, han-, hun- eller den-form. At Anja Duna eksperimenterer med genren er yderst positivt, men man kunne have ønsket sig, at nærværende novelle havde været noget længere og haft mere kød på skelettet – selve tematikken er dog stadig spændende, og stilen vedkommende.

Knuste knogler, som er den absolut korteste novelle af de fire, er en regulær heksejagt. Vi følger den tilfangetaget Mary, som er anklaget for hekseri. Vi følger Mary i såvel nutiden (skrevet i datid) som i flashbacks (skrevet i nutid), hvilket Anja Duna mestrer til fulde. Afvekslingen mellem nutid og flashbacks er eminent, og beskrivelserne af den anklaget heks’ pinsler i såvel torturkamret som i cellen alene er skrevet med sikker hånd. Men ligesom med Café Mødepunkt kunne denne anmelder godt have ønsket sig et noget længere handlingsforløb, da man sagtens kunne tåle at komme langt mere ind under huden på Mary og hendes pinsler.

Den fjerde og sidste novelle, Sverige, bryder med de tre foregående ved at have en snert af magi over sig. Magisk realisme, som fx Haruki Murakami mestrer til fulde, er en ikke særligt anvendt genre i dansk litteratur. Anja Duna forsøger med Sverige at føre læseren ind i et (ved første øjekast) ganske almindeligt skovområde i den svenske vinter.  Vi følger således en dansk kvinde og en mystisk gruppe af danske rejsende, som har slået sig ned i Huset for en stund. Men alt er ikke umiddelbart, hvad det ser ud til at være. Selve handlingen vil denne anmelder ikke komme nærmere ind på – den skal opleves.

De fire noveller har samlet set deres gode og dårlige sider. Stærkest i erindringen står uomtvisteligt Elinors efterår og Sverige. Dog skal man ikke fornægte Anja Dunas eksperimenterende tilgang til novellegenren med Knuste kogler og i særdeleshed med Café Mødepunkt, hvor der fremvises stor kunnen og sikker stemmeføring. Når man ser tilbage på de fire meget forskellige noveller – inden for såvel tematik som fortællerstil – da kan man savne en mere fyldestgørende sammenhæng. Det kunne være ønskværdigt, hvis Anja Duna ville samle sine kræfter og forfatterevner, og arbejde hårdnakket på en novellesamling med en samlet fremstilling indenfor en given tematik. De sporadiske småhistorier ville komme mere til deres ret i en sammenhængende novellesamling.

Udgivelser kan alle købes via saxo.com i prislejet mellem 5-24 DKK.

Petit Point

Else Skovborg : Petit Point og andre små tingPetitPoints
Forlaget Bogforum 2013
www.bogforum.dk
ISBN 978-87-91699-20-07
Grafisk opsætning: Helge Skovborg
Produktion www. formprint.dk
Udgivet med støtte fra Velux Fonden.

Jeg har gennem de seneste år haft fornøjelsen af at anmelde Else Skovborgs erindringsbøger hvoraf denne er den fjerde. Else Skovborg, der er født i 1921, fokuserer i de tre første især på den lille landsby Tjærby ved Randers Fjord, mens der denne gang er tale om et bredere emnevalg. Måske kunne teksterne i denne bog kaldes mikronoveller.

Petit Point indeholder fortællingen om en chesterfieldsofas rejse gennem fire ægteskaber, vagabonden der forærer den fine frue chokolade, ømheden mellem mennesker skildret gennem hverdagshandlinger. Continue reading

Solen må svare for alt

be3njaminlunc3b8e_forsideForfatter: Benjamin Lunøe

Forlag: Forlaget Ostenfeld
ISBN 978-87-92690-05-0

Noveller, paperback, 208 sider.

* * *

Det kan hænde, at man takker ja til en opgave for meget i forhold til, hvad man umiddelbart kan overkomme. Når man har svært ved at kende forskel på indbakker og udbakker, for eksempel, sker det at bogstakkene ramler i en pærevælling af forskelligheder og efterlader en uoverskuelighed på gulvet. Men, Benjamin Lunøes debut, En dag uden sol, ville jeg aldrig driste mig til at luske udenom. Dertil er opgaven for interessant. Det farlige i situationen består i, at jeg kender Lunøe ganske vel i forvejen, og dermed allerede har et vist indblik i mandens forfatterskab og stil. Continue reading

Eventuel eventyrlighed

 

Forfatter:     Tina Henneberg

Titel: I paradis får man ikke bank

Forlag:         Selvudgivelse – ISBN 978-87-994455-0-9

Format:        Noveller/kortprosa, hardback, 89 sider.

* * *

Jeg prøver som regel at holde bedømmelser ude af en anmeldelse, inden bogen er læst og tygget grundigt på. Men med hensyn til til Tina Hennebergs bog I Paradis får man ikke bank, vidste jeg rent faktisk ikke, hvad det var for en fisk jeg ville få med posten, så af hensyn til anmeldermæssig sindsro, tillod jeg mig lidt clairvoyance, da den drattede ind ad brevsprækken. Ud fra kuvertens størrelse og dens tyngde, kunne jeg begyndende fornemme, hvad der var tale om som bog. For stor og tung til at være en digtsamling. Formatet mindede mig faktisk på forhånd om coffeetable-bøger, selvom den virkede temmeligt smal i sideantal bemærket udefra. Brevkniven måtte afgøre sagen. Snip! Continue reading

Kørt lidt af sporet

Forfattere: Jakob Pugflod Nielsen, Rolf Ljungberg, Kim Bruun Rosenmay, Christian Tanghøj, Claus Witt

Forlag: Æter

ISBN: 978-87-993568-0-5

Format: Hæfte, noveller, 42 sider

For en del måneder siden modtog jeg noget ganske specielt med posten. Normalt når selvudgiverlitteratur skal anmeldes, modtager man en bog. Men ikke denne gang. I stedet for modtog jeg et hæfte med titlen Sabotage. Ifølge forlaget er Sabotage et konceptprojekt, og ud af det er der kommet fem noveller skrevet af lige så mange forfattere. Som udgangspunkt fik forfatterne en overordnet beskrivelse af en begivenhed samt en simpel tidslinje. Omdrejningspunktet var en sabotagehandling udført af den franske modstandsbevægelse under anden verdenskrig. De fem noveller er meget forskellige, men for at være fair over for alle, vil jeg tage dem en for en. Continue reading

Uden for tiden

DeUnderjordiske-206x300Forfatter: Thomas Strømsholt

Forlag: H.Harksen Productions

ISBN: 78-87-991767-6-2 (hardcover), 978-87-991767-3-1 (paperback)

Format: Hardback, noveller, 186 sider

Thomas Strømsholt (TS) er en mand, der gennem mange år har stukket ansigtet frem i diverse     antologier og blade. Han skriver for det meste horror, men tager også ofte ture over i science fiction. På grund af hans prominente tilstedeværelse i antologier, kom det derfor heller ikke som nogen overraskelse, da han fik sin egen samling på gaden. Den bærer navnet De underjordiske (DU), og den titel må siges at være passende.

DU består af nitten noveller af varierende længde. Dog er det sjældent at de individuelle fortællinger fylder mere end ti sider. Genren er klar horror, med den største undtagelse værende historien Heksen, der er mere socialrealisme. Netop denne historie skiller sig meget ud fra de andre. Det vender jeg tilbage til senere. Når jeg vælger genrebetegnelsen horror, tænker jeg på nogle af de tidlige eksempler på genren. For i TS’ fortællinger er der sjældent overdreven vold, der er ingen vanvittige mordere på strejf efter næste fix eller hob på hob af fantastiske væsner.

Den gotiske horror står for mange danskere lig med de engelske spøgelseshistorier. En snigende uhygge, en kold hånd, gardinet der blafrer i en umulig vind Continue reading

Verden set gennem glas

Forfatter: Brian P. Ørnbøl

Forlag: Dark Lights

Titel: Himmelhotellerne, noveller

ISBN: 978-87-992700-8-8

Format: 95 sider

Det er en ældre sag, der denne gang er gået gennem mine øjne. Det handler om Brian P. Ørnbøls (BØ) novellesamling Himmelhotellerne (HH) fra 2009, og siden da har han udgivet to digtsamlinger. Men som alle ved kender litteratur ingen tid, så uden yderligere introduktion stryger jeg direkte videre til selve anmeldelsen.

Himmelhotellerne består af ni noveller, der alle er mellem fire og 10-11 sider. Hver novelle introduceres gennem en tegning, begået af Christian Juul Yssing, hvis streg er ganske atypisk og kantet. Genren kan mest betegnes som socialrealisme, skjult under et slør af fantastik. Eller måske er det slet ikke så skjult igen. I enkelte noveller tager BØ dog også læseren godt ved næsen, og drejer genrerne, så novellen bliver fantastik under et realistisk lag fernis.

BØ har sin litterære oprindelse i det lyriske, og det skinner meget igennem i hans noveller. Gang på gang fletter sproget sig sammen i uventede mønstre, der Continue reading

Tilværelsens ulidelige lede

gothengert_forside

Forfatter:     Ricky Goldby

Forlag:         Forlaget Livslede – ISBN 87-994253-0-0

Format:        Novellesamling, paperback, 163 sider.

* * *

Helt ovre i en anden boldgade for novellesamlinger, end den jeg senest har anmeldt, finder vi Ricky Goldbys udgivelse Gothen Gert.  Jeg tror næsten ikke, man kan komme længere væk fra Sverre Kaels’ intellektualiserede og sprogligt polerede skrivelser end Goldbys tretten eksplosive udladninger om ungersvenden Gert og dennes prøvelser ud i at blive virkelig Goth. Goth bliver man nemlig ikke af sig selv, men kun gennem skarp træning, og Goldby fører os ind i universet med et glimt i øjet. Continue reading