Den Sociale Antologi – en invitation og en deadline

Der mindes fra Det Poetiske Bureaus side om, at der kan sendes bidrag til den sociale antologi indtil 30. juni, så det er nu pennen skal til at fattes. Information nedenstående:

 

Den Sociale Antologi

 

(Et manifest og en invitation)

 

Med udgangspunkt i den måske ubevidste, men ikke desto mindre meget systematiske splittelse den danske nation er udsat for fra den danske stats side i form af konstante angreb fra embedsmænd og politikeres side, senest kulturministerens opdeling af de intellektuelle som enten Vrisne Venstreintellektuelle eller Armodige Antipolitikere; dem der så er enige med statens administration er således de In-Intellektuelle. For at imødegå opsplitningen af den danske nation opfordrer Det Poetiske Bureaus Forlag den samlede Intelligentsia, og hvem der ellers har en mening, til at indsende bidrag til en antologi under emnet:

 

“Det der samler Nationen”

 

Formen og udtrykket er frit såvidt det kan trykkes sort/hvidt og i antologiens normale format (omtrent A5). Vi skal gøre opmærksom på, at fonte og formater i en udstrækning kan blive ensrettet (med ophavsmandens forlov). Nationens personer bør fatte pen, kridt, kuglepen og papir eller evt. sende en mail med deres poesi, prosa, essay, opråb, indlæg, grafik og blive en del af løsningen. Alt i spil.

 

Send dit indlæg (max. fem sider) til: antologi@poet-bureau.dk

 

Deadline: 30. juni (bemærk den rykkede deadline).

Svar mht. deltagelse: 1. august.

Udgivelse: Starten af november.

 

Se evt. mere information om Det Poetiske Bureaus aktiviteter på: http://www.poet-bureau.dk/

 

Mvh,

 

– Antologiredaktionen under Det Poetiske Bureau